Pad(Po) - filmowe i pisemne relacje.  
   
   
Grupa wędkarska CompFishing - Mai 2015  
   
   
Grupa wędkarska z Forum "Sumowa Pasja" -  Październik 2015(Część 1)  
   
   
Grupa wędkarska z Forum "Sumowa Pasja" - Październik 2015(Część 2)  
   
 

Sum metodą wertykalną